مشاوره

شما عزیزان می توانید جهت مشاوره با اخذ نوبت به کلینیک مراجعه نمایید .

۰۲۱-۸۸۸۵۶۲۴۳

۰۲۱-۸۸۷۹۶۹۲۱

روز و ساعت کار کلینیک

شنبه , دوشنبه , چهارشنبه و پنجشنبه

ساعت  ۳  تا  ۸   عصر