نمونه جراحی‌ها

گالری نمونه جراحی‌های زیبایی : دکتر اژدری جراح زیبایی - دکتر اژدری فوق تخصص جراحی پلاستیک

گالری تصاویر لیفت صورت :

گالری تصاویر جراحی زیبایی بینی :

جراحی زیبایی برداشتن انحنای بینی
بعد از عمل
عکس قبل از جراحی بینی در کلینیک زیبایی
قبل از عمل
عکس بعد از ریکاوری در کلینیک تخصصی جراحی بینی
بعد از عمل
عکس قبل از جراحی بینی در کلینیک زیبایی در تهران
قبل از عمل

گالری تصاویر جراحی زیبایی لب :

گالری تصاویر جراحی زیبایی پلک :

گالری تصاویر جراحی زیبایی ابرو :

گالری تصاویر جراحی زیبایی پستان :

بعد از جراحی پروتز زیبایی سینه
بعد از عمل ۲
پس از جراحی پروتز پستان توسط دکتر فوق تخصص زیبایی
بعد از عمل ۱
نمایی از نیمرخ قبل از جراحی پروتز سینه
قبل از عمل ۲
قبل از جراحی پستان در کلینیک زیبایی
قبل از عمل ۱
جراحی پروتز سینه و لیپولیز
بعد از عمل ۲
بعد از جراحی زیبایی لیفت پستان و جراحی لاغری شکم و پهلو
بعد از عمل ۱
قبل از جراحی زیبایی لیفت پستان و لیپولیز شکم و پهلو
قبل از عمل ۲
جراحی زیبایی لیفت پستان و لیپولیز شکم و پهلو
قبل از عمل ۱

گالری تصاویر جراحی زیبایی گونه :

بعد از عمل جراحی زیبایی بینی
بعد از عمل ۱
عمل جراحی زیبایی بینی قبل از عمل
قبل از عمل ۱

گالری تصاویر جراحی زیبایی باسن :

نمایی از نیمرخ بعد از جراحی زیبایی پروتز باسن
بعد از عمل ۲
بعد از جراحی پروتز باسن در کلینیک زیبایی
بعد از عمل ۱
نمایی از نیمرخ قبل از جراحی پروتز باسن توسط دکتر اژدری
قبل از عمل ۲
قبل از پروتز باسن در کلینیک زیبایی
قبل از عمل ۱

گالری تصاویر جراحی زیبایی چانه :

بعد از عمل جراحی زیبایی بینی
بعد از عمل ۱
عمل جراحی زیبایی بینی قبل از عمل
قبل از عمل ۱
بعد از عمل جراحی زیبایی بینی گوشتی و بینی استخوانی
بعد از عمل ۱
قبل از عمل بینی گوشتی
قبل از عمل ۱

گالری تصاویر جراحی زیبایی غبغب و گردن :

گالری تصاویر جراحی زیبایی شکم و پهلو :

بعد از جراحی زیبایی شکم و پهلو
بعد از عمل
عکس قبل از جراحی شکم
قبل از عمل
بعد از لیپولیز شکم و پهلو
بعد از عمل ۲
نمای نیمرخ بعد از لیپولیز شکم و پهلو
بعد از عمل ۱
نمای قبل از عمل زیبایی لیپولیز شکم و پهلو
قبل از عمل

گالری تصاویر جراحی زیبایی کاشت مو :

پس از کاشت مو و ریکاوری
بعد از عمل
قبل از جراحی کاشت مو
قبل از عمل
عکس پس از کاشت مو
بعد از عمل
تعیی محدوده جهت کاشت موی سر توسط جراح زیبایی
قبل از عمل
قبل از کاشت مو در کلینیک فوق تخصصی زیبایی
قبل از عمل

گالری نمونه جراحی‌های پلاستیک :

قبل از عمل پلاستیک دست
قبل از عمل
جراحی انگشت و کف دست توسط پزشک متخصص در کلینیک زیبایی
بعد از عمل