جراحی زیبایی زاویه‌سازی فک و چانه (Genioplasty)

جراحی زیبایی فک، چانه و جنیوپلاستی :

جراحی زیبایی چانه از انواع جراحی زیبایی
درباره جراحی زیبایی جنیوچلاستی :

عموما این عمل بیشتر برای افرادی که فک و چانه‌های کوچک عقب رفته و یا فک و چانه‌های بزرگ بیرون زده دارند، کاربرد دارد که می‌توان با این عمل جراحی، فرم چانه را به شکل دلخواه بیمار تغییر داد.