جراحی غبغب و گردن (rhytidectomy)

جراحی گردن که اصطلاحا به آن ریتیدکتومی نیز می‌گویند، یک عمل جراحی زیبایی می‌باشد که به طور بسیار جدی علائم پیری افراد را در نواحی گردن و غبغب با کشیدن پوست بدن در آن نواحی از بین می‌برد.

شدت بوجود آمدن این عوارض پیری در صورت، گردن و غبغب افراد می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله: وراثت، جاذبه، شرایط محیطی و استرس باشد.

  • درمان غبغب و گردن با لیپولیز لیزری
  • درمان غبغب و گردن با عمل
  • درمان غبغب و گردن با بوتاکس و فیلرها