جراحی زیبایی : آنچه شما باید بدانید

جراحی زیبایی یک نوع عمل جراحی پلاستیک است که با هدف بهبود بخشیدن به ظاهر یک شخص انجام می شود .

روشهای جراحی زیبایی برای تقریبا هر قسمت از بدن در دسترس هستند ، اما انتخاب جراحی زیبایی باید با تفکر انجام شود. نتایج اغلب جراحی ها دائمی است ، بنابراین مهم است که در مورد تصمیم گیری مطمئن باشید و از یک متخصص خوب استفاده کنید و انگیزه درست داشته باشید .

یک جراح ممکن است بیمار را برای مشاوره قبل از جراحی بفرستد ، اگر معتقد باشد بیمار دارای مشکل اساسی که نمی تواند با عمل جراحی حل شود و یا اگر بیمار دچار بدشکلی در بدن ( BDD ) باشد .

جراحی ترمیمی نوع دیگری از جراحی پلاستیک است . هدف از آن بهبود عملکرد و ظاهر نرمال بخشیدن به بخشی از بدن فرد است که آسیب دیده است ، به عنوان مثال ، پس از ماستکتومی . این مقاله تنها بر روی جراحی زیبایی تمرکز دارد .